Nieuws

Gemeenteraad verkiezingen 2018

GroenLinks en PvdA Doesburg gezamenlijk verkiezingen in

 

GroenLinks en de PvdA in Doesburg gaan de komende gemeenteraadsverkiezingen samen één lijst vormen. Onder het motto: Rood en Groen: Samen Sterk willen we een nieuw krachtig links geluid laten horen in Doesburg. Een geluid waarin mens en milieu weer centraal komen te staan.

https://www.pvdagroenlinksdoesburg.com/

verkiezingen 2017

Campagne in Doesburg geslaagd

 

We hebben in Doesburg een mooie campagne gevoerd.

Op zaterdag 11 maart stonden we met een kraampje voor Albert Heijn (zie foto). We kregen van het publiek veel positieve reacties en eigenlijk geen negatieve. Dat is in het verleden wel anders geweest.

Ons formatiespel werd erg gewaardeerd. Nogal wat voorbijgangers hebben het gespeeld. Je kon er tenslotte een waardebon van 50 euro mee winnen.

Ook hebben we flink wat flyers verspreid. Alle wijken, behalve Molenveld, hebben we kunnen befolderen. En dat toch met een beperkt aantal mensen.

 

Het resultaat? We zijn in Doesburg van 2% van de stemmen in 2013 gegaan naar 8,2% nu.

 

Bert Stulp

gemeente Doesburg neemt alsnog motie Gelders Energieakkoord aan

Ondanks dat de raad van de gemeente Doesburg op 20 januari jl. besloten heeft niet deel te nemen, omdat er volgens hen al tal van initiatieven op het gebied van energie en duurzaamheid zijn, heeft GroenLinks Doesburg een motie ingediend om de raad te overtuigen van deelname.

Op 28 mei jl. is de door ons ingediende motie aangenomen en heeft de raad dus alsnog ingestemd om deel te nemen aan het Gelders Energieakkoord.

 

Lees verder

Waterkrachtcentrale Oude IJssel Doesburg

Afgelopen donderdag 11 december 2014 is de aanbesteding gestart voor de realisatie van een waterkrachtcentrale in de Oude IJssel ter hoogte van de sluis in Doesburg.

De aanbesteding is door het waterschap Rijn en IJssel geplaatst op Tendernet. 

Lees verder

GroenLinks blij met fietspad Doesburg-Rheden

Al geruime tijd werken de GroenLinks-afdelingen van de gemeente Doesburg en Rheden samen om te trachten een fietspad te realiseren door de Havikerwaard van Doesburg naar Ellecom en Rheden.

De huidige fietsroute gaat als fietspad langs de N317.  Dit is een winderig, rechttoe rechtaan fietspad langs een autoweg waar het altijd druk is. De recreatieve waarde van dit pad is vrijwel nul. Mensen die vanuit de Achterhoek en vanuit Doesburg naar de Veluwezoom willen om te recreëren, pakken daarom vrijwel altijd de auto.

Beide GroenLinks afdelingen waren daarom blij om te horen dat ook de gemeente Rheden dit idee heeft opgepakt en dat het pad waarschijnlijk volgend jaar al wordt gerealiseerd. Er moet alleen nog een bestemmingsplanwijziging worden doorgevoerd aangezien de route nu door een stuk natuurgebied voert en volgens het huidige bestemmingsplan daar alleen onverharde paden mogen  lopen. De gemeente Rheden verwacht niet dat dit nog tot veel problemen zal leiden.

Naast de gemeente Rheden wil GroenLinks ook de Gestichten van Weldadigheid uit Doesburg en de provincie Gelderland bedanken.

Het fietspad loopt voor een deel over de gronden van de “Gestichten” en zij hebben ten volle meegewerkt aan de totstandkoming van de plannen.

De provincie Gelderland gaat het fietspad voor een belangrijk deel financieren.

Een punt van zorg is nog de oversteek over de N317 die fietsers moeten maken als ze na de Doesburgse brug linksaf het fietspad op willen gaan. We dringen er bij de gemeente Rheden op aan om deze oversteek zo veilig mogelijk te maken.

GroenLinks  is van mening dat de realisering van nog meer fietspaden het welzijn van onze inwoners sterk kan verbeteren. Zo is meer bewegen, dus ook meer fietsen, gezond voor lichaam en geest. Maar bovendien betekenen meer fietskilometers ook minder autokilometers. Dit is gunstig voor het milieu en bespaart kosten. Tenslotte wordt het daardoor op de weg ook veiliger.

Met de komende provinciale verkiezingen voor de boeg is het daarom goed om te weten dat GroenLinks in de provincie sterk zal pleiten voor de aanleg van meer fietspaden.

Waarom doet gemeente Doesburg niet mee aan het Gelders Energieakkoord?

Verschillende grote partijen hebben, in nauwe afstemming met de provincie, het initiatief genomen tot het “Gelders Energieakkoord”. Met het akkoord worden verschillende doelen nagestreefd: reductie van de CO2 uitstoot, vergroting van de werkgelegenheid en versterking van de economie. Het akkoord moet leiden tot concrete uitvoeringsplannen.
 

Lees verder

Pagina's