Waterkrachtcentrale Oude IJssel Doesburg

Afgelopen donderdag 11 december 2014 is de aanbesteding gestart voor de realisatie van een waterkrachtcentrale in de Oude IJssel ter hoogte van de sluis in Doesburg.

De aanbesteding is door het waterschap Rijn en IJssel geplaatst op Tendernet. 

Hieronder vind je de link.

 

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/033d65cda3b219a512110e772e99a15b/pageId/D909C/huidigemenu/aankondigingen/cid/1449936/cvp/join

 

De (voorlopige) planning is als volgt:

  •          Sluitingsdatum van de aanbesteding is op 19 februari 2015;
  •          In de eerste twee weken van maart 2015 vindt de beoordeling van de offertes plaats;
  •          In maanden maart en april wordt de zogenaamde concretiseringsfase uitgevoerd

In de concretiseringsfase wordt de haalbaarheid van de beoogde marktpartij verder onderzocht

Gedurende deze fase dient door de marktpartij een plan van aanpak te worden opgesteld inclusief een detailplanning

  •          Begin mei is de gunning gepland