Schriftelijke vragen over duurzame bank voor gemeentelijk geld

Op 26 september 2013 heeft de raad een amandement aangenomen waarbij werd bepaald dat overtollige geldmiddelen bij voorkeur worden toevertrouwd aan een instelling die duurzaam belegt met respect voor mens-, natuur en klimaat. GroenLinks vraagt zich af of dit amendement is uitgevoerd en heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

Amendement uitzetten van overtollige geldmiddelenIn de raadsvergadering van 26-9-2013 is door de raad een amendement aangenomen m.b.t. de financiële verordening waarin wordt bepaald dat overtollige geldmiddelen bij voorkeur worden toevertrouwd aan een instelling die duurzaam belegt met respect voor mens-, natuur en klimaat.

In verband hiermee wordt het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  • Zijn de overtollige geldmiddelen inmiddels inderdaad toevertrouwd aan een hiervoor beschreven instelling?
  • Zo ja: Welke instelling(en)?
  • Zijn alle overtollige geldmiddelen hier gesteld of gaat het om een deel van deze middelen? 
  • Zo nee: Waarom niet? Op welke termijn zal dit wel het geval zijn?