GroenLinks blij met fietspad Doesburg-Rheden

Al geruime tijd werken de GroenLinks-afdelingen van de gemeente Doesburg en Rheden samen om te trachten een fietspad te realiseren door de Havikerwaard van Doesburg naar Ellecom en Rheden.

De huidige fietsroute gaat als fietspad langs de N317.  Dit is een winderig, rechttoe rechtaan fietspad langs een autoweg waar het altijd druk is. De recreatieve waarde van dit pad is vrijwel nul. Mensen die vanuit de Achterhoek en vanuit Doesburg naar de Veluwezoom willen om te recreëren, pakken daarom vrijwel altijd de auto.

Beide GroenLinks afdelingen waren daarom blij om te horen dat ook de gemeente Rheden dit idee heeft opgepakt en dat het pad waarschijnlijk volgend jaar al wordt gerealiseerd. Er moet alleen nog een bestemmingsplanwijziging worden doorgevoerd aangezien de route nu door een stuk natuurgebied voert en volgens het huidige bestemmingsplan daar alleen onverharde paden mogen  lopen. De gemeente Rheden verwacht niet dat dit nog tot veel problemen zal leiden.

Naast de gemeente Rheden wil GroenLinks ook de Gestichten van Weldadigheid uit Doesburg en de provincie Gelderland bedanken.

Het fietspad loopt voor een deel over de gronden van de “Gestichten” en zij hebben ten volle meegewerkt aan de totstandkoming van de plannen.

De provincie Gelderland gaat het fietspad voor een belangrijk deel financieren.

Een punt van zorg is nog de oversteek over de N317 die fietsers moeten maken als ze na de Doesburgse brug linksaf het fietspad op willen gaan. We dringen er bij de gemeente Rheden op aan om deze oversteek zo veilig mogelijk te maken.

GroenLinks  is van mening dat de realisering van nog meer fietspaden het welzijn van onze inwoners sterk kan verbeteren. Zo is meer bewegen, dus ook meer fietsen, gezond voor lichaam en geest. Maar bovendien betekenen meer fietskilometers ook minder autokilometers. Dit is gunstig voor het milieu en bespaart kosten. Tenslotte wordt het daardoor op de weg ook veiliger.

Met de komende provinciale verkiezingen voor de boeg is het daarom goed om te weten dat GroenLinks in de provincie sterk zal pleiten voor de aanleg van meer fietspaden.